اهداف

با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر  حمایت از کسب و کارها در سالی که مزین به نام جهش تولید قرار گرفته و با هدف تغییر محسوس در زندگی مردم و همراستا و همگام با رسالت بنیاد مستضعفان و هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت خط مشئ خود را بر راهبرد مهم حمایت و پشتیبانی از خانواده ها بنیان نهاده و با هدف ایفای نقش در ایجاد تغییر در زندگی خانواده های ایرانی اقدام به راه اندازی فروشگاه آنلاین پیشرو 24 نموده است.

این مهم به یاری و مدد الهی از دو مسیر در این فروشگاه برنامه ریزی و محقق خواهد شد:

نخست از طریق مقابله با نوسانات قیمت و نوسانات عرضه اقلام مصرفی و کاهش نگرانیهای موجود درخصوص معیشت خانواده ها؛

و سپس از طریق حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان خرد و کوچک در سراسر کشور و تقویت بنیه اقتصادی آنان با رویکرد تجارت اصولی و علمی که منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های ایرانی خواهد شد.

شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت امیدوار است با اتکاء به بیش از بیست و پنج سال تجربه، تخصص و اعتبار خود در تامین نیازهای متنوع هتلهای برجسته کشور، اقلام مورد نیاز و ضروری سبد خانوار را با قیمت های مناسب از طریق فروشگاه آنلاین پیشرو 24  فراهم نماید.